See Full Video Here (request password at quesadaalbert@gmail.com)

ENG

Albert Quesada continues his personal research into the world of flamenco and its complexity with the goal of finding the origins of its movement and singing. The choreographer aims to discover the driving force behind flamenco and transfer it to other bodies and other music in order to generate new meanings. All in all, kindling the little spark that each one of us nurtures within until it finally becomes a great fire. 

Flamingos is the result of placing Carmen Amaya in the middle of a scene by John Waters. The flamenco impulse to share the depths of the human soul is mixed with pop imagery, costumes and music taken to their maximum expression. Which flamenco is our own? Which music is ours and which dances does it incite us to dance? Bodies, desires, fears and references are adulterated to provoke a jam session full of magic and duende. A spree that goes on until early morning, where the eight performers strip and expose themselves with the sole intention of celebrating and celebrating themselves, with movements and singing that leave no room for doubt or uncertainty. This is how it is and it couldn’t be any other way. Ea!

The choreographer is an artist associated to the Mercat de les Flors this season.

  • Flamingos is made within the project Cèl·lula from Mercat de les Flors.

CAT

L’Albert Quesada continua la seva investigació personal sobre el món del flamenc i la seva complexitat amb la intenció de trobar l'origen mateix del moviment i del cant. El coreògraf vol descobrir el motor del flamenc i desplaçar-lo a altres cossos i altres músiques per tal de generar un nou sentit. Aconseguir, al cap i a la fi, que la petita espurna que cadascú custodia dins seu es converteixi, finalment, en un gran incendi.

Flamingos és el resultat de col·locar a Carmen Amaya al mig d'una escena de John Waters. L'impuls del flamenc per compartir l'interior de l'ànima humana es barreja amb la música, el vestuari i l'imaginari més pop. Quin és el nostre propi flamenc? Quina és la nostra música i quines danses convida a ballar? Els cossos, els desitjos, les pors i els referents es deixen contaminar per donar peu a unajam sessionplena deduende. Unajuergaque s'allarga fins a la matinada on vuit intèrprets s'exposen i es despullen amb l'única voluntat de celebrar i de celebrar-se, amb moviments i cants que no deixen lloc ni al dubte ni a la incertesa. Això és així i no pot ser de cap altra manera.¡Ea!

El coreògraf és artista associat al Mercat de les Flors aquesta temporada. 

  • Flamingos neix dins del projecte Cèl·lula del Mercat de les Flors.


Idea, Choreography and Direction: Albert Quesada Created with and by: Blanca Tolsá, Claudia SolWat, Eliott Marmousset, Mario G. Sáez, Miquel Fiol, Katie Vickers, Laila Tafur, Víctor Pérez Armero, Viktoria Andersson Sound design: Carlos Parra, Julián D’Avino, Rafael Cañete  + Droguita del experticio de Laila Tafur y Charo Martín Light Design: Cube.bz Costumes: Jorge Dutor, Meritxell Janot Dramaturgy: Albert Pérez Hidalgo, Pau Masaló Production: Mercat de les Flors Production support: Kosmonaut Production Thanks to: Mireia de Querol

 

TOUR 2019

October 8,9,10 Mercat de les Flors, Barcelona, Spain

March 21,22,23,24 Mercat de les Flors, Barcelona, Spain